Zapraszamy wszystkich w podróż... , podróż po nieznanych szlakach przygody, gdzie stare styka się z młodym. Mając przed sobą do wykonania wiele ciekawych zadań zarówno intelektualnych, sprawnościowych , jak również takich, gdzie należy wykazać się duża kreatywnością.Całość będzie miała charakter gry – współzawodnictwa między zespołami. Aby podgrzać atmosferę dla najlepszego (najlepszych) zespołów przewidujemy atrakcyjne (w żadnym stopniu drogie) nagrody.Zadaniem uczestników będzie nakręcenie filmu, zgodnie z wylosowanym scenariuszem. Całość zabawy będzie prowadzona przez dyplomowanych operatorów TVP. Każdy uczestnik będzie miał przypisaną rolę w zespole filmowym.Cena dla grupy 50 osób – 7 500,00 zł netto Cena zawiera: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, 4 profesjonalnych operatorów kamery TVP, statuetki – nagrody, montaż filmu, dekoracje, charakteryzatornia.Nagłośnienie wraz z dyskoteką, ekran, rzutnik podczas Gali Oskarowej - 1 500,00 zł netto.