Platforma składa się z dwóch stanowisk: żyroskopu i wirówki, są to urządzenia wykorzystywane jako trenażery dla pilotów wojskowych. Zadanie polega na przemieszczaniu ciężaru ciała tak, aby urządzenie wprowadzić w ruch. Żyroskop umożliwia ruch we wszystkich możliwych płaszczyznach, natomiast w wirówce zadanie polega na osiągnięciu jak najwyższej prędkości obrotowej.

Cena netto dla grupy do 25 osób: 1 000 zł / impreza
Cena netto dla grupy 25- 50 osób: 1 250 zł / impreza
Cena netto dla grupy 50 - 100 osób: 1 500 zł / impreza