Nasza oferta prezentacji obejmuje szereg tematów przyrodniczych, w tym także dotyczących innych gór na świecie. Tematyka prezentacji zawiera wiele zagadnień, które obejmuje program nauczania przedmiotów przyrodniczych, dlatego kierujemy je również do młodzieży szkolnej. Kliknij więcej aby poznać szczegółowe zagadnienia oraz tematykę prezentacji.

O wyjątkowości Tatr każdego roku przekonują się tysiące turystów. Ich uwagę przyciąga przede wszystkim majestatyczny alpejski krajobraz. Pamiętajmy jednak, że w górach tych można poznać unikalny świat zwierząt i roślin. Wycieczki, ale także prezentacje multimedialne, które są ich znakomitym uzupełnieniem, pozwolą nam poznać tatrzańską przyrodę. Dzięki doskonałym zdjęciom przyrody i fachowemu komentarzowi, prezentacja staje się prawdziwą wyprawą w czasie i przestrzeni.

Tatry – Cztery Pory Roku

Tematyka:

 • Pejzaże Tatr w poszczególnych porach roku
 • Najpiękniejsze tatrzańskie szczyty i doliny
 • Zjawiska zachodzące w górskiej przyrodzie

czas trwania: 90 minut

Jak powstały Tatry

Tematyka:

 • Tatry jako część Karpat
 • Historia geologiczna
 • Skały budujące tatrzańskie szczyty
 • Epoka lodowcowa
 • Historia szaty roślinnej
 • Zjawiska przyrodnicze zachodzące obecnie

Czas prezentacji: 90 minut

Śladami tatrzańskich lodowców

Tematyka:

 • Współczesne zlodowacenie Ziemi
 • Jak powstają lodowce
 • Wielka epoka lodowcowa
 • Rzeźba polodowcowa w Tatrach
 • Relikty glacjalne w faunie i florze
 • Wieczne śniegi w Tatrach

Czas prezentacji: 90 minut

Lasy Tatr

Tematyka:

 • 10 tysięcy lat historii lasu w Tatrach
 • Lasy i bory regla dolnego
 • Bory regla górnego
 • Górna granica lasu
 • Przekształcenia lasów i ich przebudowa

Czas prezentacji: 90 minut

Ekologia lasu

Tematyka:

 • Życie buka, jodły, świerka i jawora
 • Rośliny a zwierzęta – wzajemne relacje
 • Kształtowanie się górnej granicy lasu
 • Przystosowanie kosodrzewiny do warunków subalpejskich
 • Ciekawe sposoby na życie roślin – na przykładzie jarzębiny

Czas prezentacji: 90 minut

Rośliny hal i turni

Tematyka:

 • Rola podłoża w życiu rośliny
 • Elementy geograficzne flory Tatr
 • Przystosowania roślin do życia w górach
 • Relikty polodowcowe (glacjalne)
 • Endemity

Czas prezentacji: 90 minut

Pasterstwo w Tatrach

Tematyka:

 • Historia pasterstwa
 • Tradycyjna organizacja wypasu w górach
 • Architektura szałasów pasterskich
 • Wpływ pasterstwa na przyrodę
 • Kulturowy wypas w Tatrzańskim Parku Narodowym

Ochrona przyrody w Tatrach

Tematyka:

 • Historia ochrony przyrody na świecie i w Polsce
 • Tatrzański Park Narodowy – ochrona ścisła, częściowa i krajobrazowa
 • Zagrożenia przyrody tatrzańskiej
 • Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, Natura 2000

Czas prezentacji: 90 minut

Przyroda Świata

Tematyka:

 • Patagonia z Ziemią Ognistą
 • Himalaje Indii i Nepalu
 • Ghaty Zachodnie (Indie)
 • Od Zatoki Perskiej po Morze Kaspijskie (Iran)
 • W górach Syberii (Ałtaj)
 • Meksyk i Gwatemala
 • Nowa Zelandia

Czas prezentacji: 90 minut

 

Orientacyjny koszt 250 - 300zł netto bez względu na ilość osób.