Warsztaty edukacyjne to połączenie prezentacji i zajęć praktycznych z wykorzystaniem eksponatów. Są to zajęcia z aktywnym udziałem uczestników, przez co ich wartość dydaktyczna jest większa niż samego wykładu. Przygotowaliśmy dwa ważne dla zrozumienia przyrody tematy – skały i drzewa. Bez znajomości tego "alfabetu" przyrodniczego trudno zrozumieć bardziej złożone zagadnienia jak powstawanie gleb czy ekologię lasu. Tematy te znajdują się w programach nauczania biologii i geografii w gimnazjum i liceum.Wstępem do zajęć jest prezentacja multimedialna przedstawiająca podstawowe informacje o geologii, powstawaniu skał czy budowie drzew i liści. Po niej następuje praktyczna - praca z eksponatami (liście drzew i krzewów, fragmenty skał). Uczestnicy mogą sami znaleźć cechy eksponatów, nauczyć się je rozróżniać na podstawie poznanych właściwości. Po opanowaniu tych umiejętności uczestnicy biorą udział w dalszej części prezentacji dotyczącej historii geologicznej, wpływy geologii na rzeźbę terenu, a w przypadku drzew - wymagań ekologicznych poszczególnych gatunków i ich roli w lesie.

Poznajemy drzewa

Prezentacja multimedialna + zajęcia z okazami zielnikowymi Tematyka:

  • piętra roślinne w Tatrach
  • rodzime gatunki drzew, krzewów i krzewinek
  • wymagania ekologiczne drzew
  • cechy rozpoznawcze gatunków:
 • świerk
 • jodła
 • cis
 • sosna zwyczajna
 • kosodrzewina
 • limba
 • modrzew
 • buk
 • jawor
 • olsza szara
 • jesion wyniosły
 • jarzębina

czas trwania: 2 godziny

Poznajemy skały i minerały

Prezentacja multimedialna + zajęcia z eksponatami skalnymi Tematyka:

  • skały magmowe, osadowe i metamorficzne na przykładzie Tatr
  • podstawowe minerały skałotwórcze
  • rola skał - krajobraz, krążenie wód, powstawanie gleby
  • cechy rozpoznawcze skał:
 • granit
 • andezyt
 • wapień
 • dolomit
 • brekcja
 • piaskowiec
 • łupek ilasty
 • gnejs

czas trwania: 2 godziny