W Tatrach posiadamy wiele szlaków o łącznej długości ok. 280km między innymi:

  1. Tatry Zachodnie; Okolice Giewontu i Czerwonych Wierchów,Rejon dolin zakopiańskich, Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska.
  2. Tatry Wysokie: Okolice Doliny Pięciu Stawów Polskich, Okolice Morskiego Oka, Okolice Hali Gąsienicowej, Regle Tatr Wysokich.

Co można odkryć w Tatrach?

Czy wędrując dzisiaj tatrzańskimi szlakami, można się poczuć odkrywcą? Jak najbardziej – wystarczy tylko odrobina ciekawości. Istnieje drugie oblicze Tatr, którego nie zauważa większość odwiedzających je ludzi, skoncentrowanych jedynie na doznaniach estetycznych bądź zaspokajaniu sportowych ambicji. Przyroda tatrzańskiego świata wciąż czeka na odkrycie przez turystów.

Lekcja w górach

Tatry idealnie nadają się do prowadzenia edukacji ekologicznej. Istotą takiej edukacji w terenie jest fakt, że uczeń może zobaczyć, dotknąć, poczuć to, co opisują podręczniki geografii, biologii, przyrody. Zdobyta w ten sposób wiedza jest znacznie bardziej wartościowa niż sucha książkowa regułka. Poza tym taka edukacja rozwija ciekawość świata, uczy zwracać uwagę na procesy i zjawiska wokół nas, których na co dzień często nie dostrzegamy.

Historia zapisana w skałach

Geologiczna historia Tatr rozpoczęła się ponad 400 milionów lat temu. Warstwy skalne odsłaniające się przed nami w korytach potoków i na zboczach dolin są otwartą księgą natury. Jeśli odczytamy znaki w nich zapisane, możemy odtworzyć barwną historię Tatr. To podróż do czasów, gdy w głębi skorupy ziemskiej krystalizowały skały magmowe budujące dziś koronę Tatr, lub do okresu, gdy na miejscu Tatr szumiało głębokie morze. Różne rodzaje skał, ciekawe formy terenu, a także liczne zjawiska krasowe można odkryć, wędrując szlakami w rejonie Doliny Kościeliskiej.

Śladami tatrzańskich lodowców

Epoka lodowcowa to okres, który wpłynął na dzisiejszy krajobraz Tatr. W czasie, gdy lądolód skandynawski kilkakrotnie pokrywał północ Europy, w wielu tatrzańskich dolinach powstały lodowce. Ostatnie ich jęzory zniknęły z Tatr kilkanaście tysięcy lat temu, w skali geologicznej całkiem niedawno, łatwo więc odnaleźć ich ślady. To działalności plejstoceńskich lodowców zawdzięczamy szerokie U-kształtne doliny, malownicze górskie jeziora, progi dolinne, z których spadają wodospady. Wszystkie wymienione formy rzeźby polodowcowej zobaczymy, wędrując Doliną Roztoki w stronę Pięciu Stawów Polskich, a także w rejonie Doliny Gąsienicowej.

Zielone Tatry

Zróżnicowanie warunków geologicznych i klimatycznych spowodowało, że Tatry posiadają ogromną różnorodność biologiczną. Przejawia się ona między innymi tym, że można w nich spotkać około 400 gatunków roślin górskich, w tym blisko 200 takich, które nie występują w żadnym innym miejscu w Polsce. Wiele z nich to gatunki reliktowe i endemity. Ten zielony świat zmienia się wraz z wysokością. Wędrując od podnóża ku najwyższym szczytom, mijamy pięć w pełni wykształconych pięter roślinnych: począwszy od regli – dolnego i górnego – poprzez rozpościerające się ponad górną granicą lasu piętro kosodrzewiny, hale aż po niedostępne turnie. Bardzo ciekawe z botanicznego punktu widzenia są szczególnie szlaki w masywie Czerwonych Wierchów.

Lasy tatrzańskie

Często nie zwracamy na nie uwagi, zmierzając w pośpiechu ku szczytom. A to właśnie lasy są najbardziej złożonymi ekosystemami w Tatrach. Piękne dolnoreglowe buczyny karpackie zobaczymy, wędrując Doliną Białego, świerkowe bory regla górnego zachowały się w Dolinie Gąsienicowej i Dolinie Pańszczycy, a reliktowe bory limbowe podziwiać można wokół Morskiego Oka. Takie leśne wycieczki są idealne na czas letnich upałów.

W krainie kozic i świstaków

O wiele trudniej zaobserwować tatrzańskie zwierzęta. Te najbardziej znane, świstaki i kozice, zamieszkują obszary powyżej górnej granicy lasu, gdzie w niedostępnym terenie mają swoje mateczniki. Świstaki spotkamy m.in. w Dolince za Mnichem, kozice w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich, Doliny Gąsienicowej i Czerwonych Wierchów. Na podglądanie zwierząt warto się wybrać z dobrą lornetką i aparatem fotograficznym.

Wycieczki przyrodnicze to okazja do poznania największego bogactwa Tatr, jakim jest unikalna górska przyroda. Podczas wycieczki poznasz nie tylko topografię, ale dowiesz także jak powstały Tatry, odnajdziesz pozostałości lodowców, zobaczysz rzadkie rośliny i zwierzęta i zrozumiesz jak funkcjonują ekosystemy. To oferta dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę o otaczającym świecie.

Wycieczki również też znakomita edukacja ekologiczna. W Tatrach, można zobaczyć, poczuć, dotknąć co opisują podręczniki geografii, biologii czy przyrody. Dzięki temu wycieczka może stanowić prawdziwą lekcję przyrody w górach. Warto wykorzystać te walory dydaktyczne w trakcie wycieczek szkolnych, obozów, kolonii.

Opracowany zestaw wycieczek umożliwia poznanie najciekawszych rejonów Tatr Polskich. Zagadnienia na poszczególnych przystankach pozwolą dopasować trasę wycieczki do zainteresowań grupy, bądź do programu nauczania w przypadku wycieczki szkolnej. Prowadzimy także wycieczki przyrodnicze innymi szlakami Tatr Polskich i Słowackich, w Pieninach i na Podtatrzu.

Dolina Chochołowska – Grześ - Rakoń długość trasy – 18 km suma podejść – 1000 m czas przejścia – 8 godz.

Dolina Kościeliska – Wąwóz Kraków – Smereczyński Staw długość trasy – 15 km suma podejść – 350 m czas przejścia – 6 godz.

Przysłop Miętusi – Małołączniak długość trasy – 16 km suma podejść – 1100 m czas przejścia – 8 godz.

Dolina Małej Łąki – Przełęcz Kondracka – Kuźnice długość trasy – 12 km suma podejść – 950 m czas przejścia – 7 godz.

Dolina Białego – Sarnia Skała – Dolina Strążyska długość trasy – 8 km suma podejść – 400 m czas przejścia – 5 godz.

Kuźnice – Czarny Staw Gąsienicowy długość trasy – 14 km suma podejść – 700 m czas przejścia – 7 godz.

Kopieniec – Nosal – Kuźnice długość trasy – 7 km suma podejść – 450 m czas przejścia – 4 godz.

Brzeziny – Gęsia Szyja – Rusinowa Polana długość trasy – 12 km suma podejść – 500 m czas przejścia – 6 godz.

Dolina Pięciu Stawów Polskich – Morskie Oko długość trasy – 20 km suma podejść – 950 m czas przejścia – 8 godz.