Regulamin dotyczy Willi i Apartamentów Cztery Pory Roku, zwanych w dalszej części Obiektami.

Właścicielem Obiektów jest F.H.U. Curlej Maciej i Beata s.c., ul.Królewska 41, 34-511 Kościelisko, NIP: 736-13-98-246, REGON: 490771278.

Osoby korzystające z pobytu w wybranym Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.

Osoba dokonująca rezerwacji w wybranym Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. Informacje podstawowe:

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie otwartego ognia, a w pokojach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących ich wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 9. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  1. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pokojach;
  2. korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 10. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, obiekt nie przyjmuje depozytu.
 11. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju przez pracownika Obiektu.
 12. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 13. Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w Willi Cztery Pory Roku lub Apartamentach Cztery Pory Roku do godz 20.00, jeżeli wcześniej nie powiadomił właściciela o późniejszym przyjeździe - jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
 14. Śniadanie serwowane jest od 8:00 do 10:00 w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje od 15:00 do 18:00. Menu skomponowane jest głównie w oparciu o regionalne i lokalne produkty.
 15. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 16. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 17. Użytkownicy pokoi mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 18. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach w godzinach od 6:00 do 22:00.
 19. Przebywanie osób niezameldowanych w pokojach po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 21. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

II. Opłaty dodatkowe:

 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych oraz fakultatywnych opłat dodatkowych. Wysokość opłaty miejscowej wynosi 1,5 zł / osoba za każdy dzień pobytu.
 2. W Willi Cztery Pory Roku, opłata za dziecko (jedno dziecko na dwoje dorosłych, śpiące na obecnym łóżku) do lat 3 wynosi 20 zł / doba, do lat 10 wynosi 60 zł / doba. W Apartamentach Cztery Pory Roku dzieci liczone są w takiej samej cenie jak osoby dorosłe. W Obiektach nie ma możliwości dostawienia dodatkowych łóżeczek.
 3. Akceptujemy pobyt ze zwierzętami za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł / doba.
 4. Płatności dokonywane na miejscu przyjmowane są w gotówce lub kartą.

III. Zadatek:

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku oferty standardowej, Rezerwujący zostanie z tytułu zadatku obciążony przedpłatą stanowiącą 30% całkowitej ceny rezerwacji.
 4. W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
 5. Wysokość zadatku, opłaty rezerwacyjnej dla grup zorganizowanych, wesel, imprez w karczmie ustalane są indywidualnie na podstawie odrębnych uzgodnień, umowy.
 6. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

IV. Rezygnacja:

 1. W przypadku oferty standardowej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 60 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 2. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 30 % wartości całej rezerwacji.
 3. W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.
 4. W przypadku pobytów grupowych, wesel, imprez w Karczmie zadatek, opłata rezerwacyjna przepada, nie podlega zwrotowi, chyba, że zostało to inaczej ustalone na piśmie.

V. Rezerwacje online:

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę czteryporyroku.pl lub zakopaneapartamenty.org
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 30 % wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty standardowej) lub 100 % wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności PayU, udostępniony w panelu rezerwacji.
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne:

  1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
  2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: apartamenty@czteryporyroku.pl lub willa@czteryporyroku.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
  3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Oferujemy parkingi zlokalizowane obok Obiektów. Cena za parking uwzględniona w cenę noclegu lub innej usługi. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za parkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
 2. Na terenie obu Obiektów dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi
 3. Na terenie obu Obiektów możliwość skorzystania z Sali Bilardowej, a dla Gości korzystających z noclegu w Willi Cztery także z Regionalnego Grilla, Karczmy, Sali Kominkowej, sauny za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem. 

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Firma Handlowo Uslugowa Cztery Pory Roku Curlej Maciej i Beata s.c. z siedzibą w Kościelisku (34-511) przy ul. Królewska 41, NIP: 736-13-98-246 informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Firma Handlowo Uslugowa Cztery Pory Roku Curlej Maciej i Beata s.c. z siedzibą w Kościelisku (34-511) przy ul. Królewska 41, NIP: 736-13-98-246, tel. +48 18 20 70 207, e-mail: willa@czteryporyroku.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów i usług oferowanych przez administratora
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
 • marketingu bezpośredniego
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej
 • wsparcia obsługi
 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy).

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatnym i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy/usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy/usługi.

8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).