Rezerwacja online

Podczas gdy termin ślubu zbliża się wielkimi krokami a zadań organizacyjnych przybywa, młodzi muszą pamiętać również o biurokracji. Warunkiem do zawarcia małżeństwa zarówno w przypadku ślubu cywilnego jak i ślubu kościelnego- ślub konkordatowy, są odpowiednio przygotowane papiery do ślubu. W poniższym artykule znajdziesz odpowiedź jakie dokumenty do ślubu należy przygotować oraz z jakim wyprzedzeniem.

Dokumenty do ślubu kościelnego

Ślub kościelny to ślub wyznaniowy, który jest uznawany przez prawo polskie tylko w przypadku jeśli jest to ślub konkordatowy. Czyli taki, który łączy ze sobą zarówno ślub kościelny jak i ślub cywilny. Jest możliwość bowiem zawarcia na przykład najpierw ślubu cywilnego, a jakiś czas później dopiero ślubu kościelnego i wtedy związek małżeński posiada moc prawną , w odwrotnej kolejności nie jest to możliwe. Jeśli chcecie wziąć ślub konkordatowy, to przed spotkaniem w parafii, należy należy umówić się na wizytę w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. W tym dniu należy mieć ze sobą dowody osobiste, skrócone akty urodzenia, dowód opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa. Potwierdzenie opłaty skarbowej jest wydawane po zapłaceniu pieniędzy w kasie urzędu stanu cywilnego. W przypadku jeśli partner jest osobą rozwiedzioną to dodatkowo potrzebny będzie skrócony odpis aktu małżeństwa oraz wyrok sądowy, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa. Jeśli zaś jeden z partnerów jest cudzoziemcem i nie potrafi porozumieć się z urzędnikiem w języku polskim to potrzebne będzie skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego. Taka osoba powinna mieć przygotowany również skrócony odpis aktu urodzenia, a w przypadku jeśli jest osobą rozwiedzioną to będzie również potrzebny zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa oraz dokumenty potwierdzające unieważnienie małżeństwa za granicą. Podczas wizyty w urzędzie stanu cywilnego podpiszecie dokumenty o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego oraz zdecydujecie który z partnerów przejmie nazwisko współmałżonka. Na koniec, otrzymacie od pracownika zaświadczenie potwierdzające możliwość zawarcia małżeństwa.

Na 3 miesiące przed planowanym ślubem, należy udać się do wybranej kancelarii parafialnej aby na podstawie dokumentów wydanych w urzędzie stanu cywilnego spisać protokół przedślubny. Tu również należy zabrać ze sobą dowód osobisty, metrykę chrztu, oraz świadectwo nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania. W przypadku jeśli partner jest innego wyznania lub bez przynależności religijnej, to należy uzyskać od biskupa zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. W przypadku ślubu kościelnego należy również pamiętać o ukończeniu nauk przedmałżeńskich, wizycie w poradni życia rodzinnego oraz spowiedzi przedślubnej. W kancelarii parafialnej trzeba będzie okazać potwierdzenie odbycia tego co powyższe. Ponadto, ważnym elementem ślubu kościelnego są zapowiedzi przedślubne, które muszą być udostępnione do wglądu publicznego przez minimum dwa tygodnie. Są one wywieszane zarówno w parafii narzeczonej jak i narzeczonego. Jeśli zaś zadecydowaliście się na ślub w kościele katolickim przynależnym do innej parafii to trzeba będzie dostarczyć również licencję, aby mogło dojść do zawarcia związku małżeńskiego.

Dokumenty do ślubu cywilnego

Wzięcie tego typu ślubu wymaga mniej formalności niż ślub konkordatowy. Urząd stanu cywilnego nie potrzebuje zaświadczeń potwierdzających religijność danej osoby oraz nie potrzeba wykonywać kursów czy spotkań w innych instytucjach.

Dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego to te same, które należy złożyć do usc w przypadku i ślubu konkordatowego.

Ślub cywilny w plenerze

Ważna kwestia jednak dotyczy ślubu cywilnego w plenerze. Jeśli pod uwagę bierzecie ślub poza budynkiem urzędu stanu cywilnego, to należy wybrać najbliższą placówkę dla miejsca, gdzie ten ślub będzie organizowany. W takim przypadku jeśli macie już wybraną datę ślubu to niezwłocznie należy skontaktować się z daną placówką, aby zarezerwować termin, w przeciwnym wypadku może się okazać że urzędnicy udzielający ślubu będą już zajęci.

Ślub konkordatowy dokumenty

W Polsce ślub konkordatowy to połączenie zarówno ślubu wyznaniowego jak ślubu cywilnego. Jednak, aby była mowa o ślubie konkordatowym to wyznanie musi być katolickie. Nie można mówić o tego typu ślubie w przypadku ślubu humanistycznego i cywilnego. Ślub konkordatowy to uroczystość która jest akceptowana zarówno przez Państwo jak i Kościół katolicki. Jeśli organizujecie ślub konkordatowy to formalności pozostają takie same jak w przypadku ślubu kościelnego.

Ślub HUMANISTYCZNY

Ślub humanistyczny to świecka uroczystość i najbardziej osobista forma przysięgi małżeńskiej. Należy jednak pamiętać że taka forma ślubu nie powoduje skutków prawnych. Ślub humanistyczny to idealne rozwiązanie dla par, które pragną połączyć się w jedność, ale przy ślubie cywilnym czy ślubie kościelnym jest to niemożliwe, lub po porostu nie chcą aby po wzięciu ślubu ponosiły jakiekolwiek skutki prawne.

Ślub humanistyczny bowiem może wziąć na przykład osoba niewierząca, rozwiedziona czy też osoby homoseksualne. Zwykle ślub humanistyczny jest udzielany w dowolnie wybranym miejscu przez parę młodą, przez tzw. celebrantów(wykfalifikowani mistrzowie ceremonii), lecz warto pamiętać , że każdy kto się zarejestruje w Towarzystwie Humanistycznym może udzielić takiego ślubu. Wszystko zależy od preferencji i wartości wyznawanych przez przyszłych małżonków.

KTO MOŻE ZAWRZEĆ ŚLUB HUMANISTYCZNY?

Wbrew pozorom, nie każdy może zawrzeć ślub humanistyczny. Osoba musi być pełnoletnia, a w przypadku kobiet za zgodą opiekuna prawnego, jest możliwość wzięcia tego typu ślubu po ukończeniu 16 roku życia. Ponadto osoba nie może pozostawać w innym związku małżeńskim, lub nie może być osobą ubezwłasnowolnioną lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawych. Ślub też nie zostanie udzielony osobom, które są spokrewnione w linii prostej.

DOKUMENTY DO ŚLUBU HUMANISTYCZNEGO

W związku z tym, że ślub humanistyczny nie wywołuje skutków prawnych to nie wymaga również formalności. Symbolicznie, jeśli młoda para sobie tego życzy, można podpisać pamiątkowy akt ślubu humanistycznego.

Jakie Dokumenty są potrzebne do ślubu kościelnego, konkordatowego, cywilnego i humanistycznego?

Do ślubu kościelnego są m.in potrzebne dokumenty z usc potwierdzające brak przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego ale i również metryki chrztu, dowody osobiste, świadectwa nauki religii, zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania, zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich, o wizycie z poradni życia rodzinnego oraz zaświadczenie o realizacji dwóch spowiedzi przedślubnych. Do ślubu cywilnego są potrzebne skrócone akty urodzenia, dokumenty potwierdzające tożsamość oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Do ślubu konkordatowego są wymagane te same dokumenty co do ślubu kościelnego. Ślub humanistyczny, nie wymaga formalności.

Jak zebrać wszystkie dokumenty potrzebne do ślubu?

W związku ze ślubem, formalności jest bardzo dużo a należy pamiętać, że niektóre dokumenty warunkujące zawarcie małżeństwa są ważne tylko przez jakiś czas, dlatego też warto sobie zrobić listę z wypisaniem niezbędnych dokumentów i ich terminów. Gromadząc sukcesywnie zaświadczenia i zgody należy odhaczać na bieżąco te które już mamy. Lista jest wielkim ułatwieniem dla młodych, gdyż przy ogromie obowiązków i załatwień, kiedy to należy pamiętać również o innych rzeczach, może się zdarzyć że jakiś dokument po prostu się utraci, lub nawet możecie pomyśleć że został on załatwiony a w rzeczywistości tak nie jest.