Rezerwacja online

Według terminologii polskiej, słowo "błogosławieństwo" oznacza przychylność, pomyślność i sprzyjanie komuś lub czemuś. W tradycji chrześcijańskiej, zaś jest to obrzęd powierzania kogoś lub czegoś opatrzności boskiej. Dlatego też, nie jest to obyczaj tylko i wyłącznie dla osób wierzących. Błogosławieństwo przed ślubem jest ważne, gdyż jest wyrazem przychylności rodziców dla małżeństwa. Po błogosławieństwie, młodzi powinni podziękować rodzicom za trud wychowania.

Historia i tradycje błogosławieństwa dla pary młodej

Według polskiej chrześcijańskiej tradycji, przed błogosławieństwem, panna młoda powinna była podziękować, przeprosić i pożegnać się z najbliższymi oraz domem (również z przedmiotami) do którego miała już nie powrócić. Dlatego też, po dziś dzień, błogosławieństwo powinno odbyć się przed ślubem w domu rodzinnym panny młodej. W przypadku ateistów czy osób biorących ślub cywilny, kwestia błogosławieństwa jest decyzją indywidualną. To młodzi i ich bliscy decydują jaką formę będzie ono miało i czy w ogóle się odbędzie. Warto jednak podkreślić, że błogosławieństwo nie musi być związane z religijnymi praktykami. Błogosławieństwo pary młodej to symboliczny moment, który poprzedza zaślubiny. Jest to bardzo wzruszająca chwila. Podczas błogosławieństwa rodzice lub osoby które wychowały młodych życzą im pomyślności, miłości i radości na nową drogę życia. Jest to również pożegnanie dzieci, które wyruszają we wspólną drogę.

Formy błogosławieństwa dla pary młodej

Błogosławieństwo pary młodej może mieć charakter religijny lub cywilny. W przypadku pierwszej opcji chrześcijańskie tradycje ślubne są ściśle przestrzegane. Na stole nakrytym białym obrusem powinna znajdować się pasyjka, woda święconą oraz kropidło. Narzeczeni powinni uklęknąć przed rodzicami, prosząc o błogosławieństwo. Ceremonię zaczyna mama młodej, później mama młodego, następnie tata młodej i na końcu tata młodego. Rodzice błogosławią dzieci znakiem krzyża, następnie kropią wodą święconą i dają do ucałowania krzyż. Podczas obrzędu rodzice również składają życzenia, które jednak mają firmę religijną i są jak modlitwa dla pary młodej, na przykład:

"Synu/Córko na nową drogę życia niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen"

lub

"Boże dobry nasz Ojcze pobłogosław te nasze dzieci, które złączyłeś w miłości, niech będą dla świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze”

W przypadku zaś błogosławieństw o charakterze cywilnym to nie są one uwarunkowane zasadami, nakazami czy tradycjami. Dlatego też, mogą one mieć lżejszą formę, a nawet jeśli sobie tego życzą młodzi lub bliscy, którzy będą udzielać takiego błogosławieństwa, mogą być humorystyczne. Życzenia dla pary młodej warto przekazać w takiej formie aby młodzi zapamiętali je na długo.

Przygotowanie się do ceremonii z błogosławieństwem dla pary młodej

Bazując na tradycji, błogosławieństwa dla pary młodej powinni udzielać rodzice. W praktyce jednak, najczęściej robią to osoby, które wychowały pannę młodą i pana młodego. Często zdarza się, że błogosławieństwa udziela też więcej osób na przykład zarówno rodzice jak i dziadkowie czy rodzeństwo. Błogosławieństwo powinno płynąć prosto z serca, i w związku z tym że jest to bardzo wzruszająca chwila to warto ograniczyć się tylko do paru zdań. Słowa jednak, powinny być przemyślane wcześniej.

Inspiracje dla modlitw i życzeń dla pary młodej

W Polsce błogosławieństwo niezależnie czy religijne czy cywilne ma charakter rytualny. Poniżej prezentujemy najczęściej wypowiadane formuły modlitw i życzeń nad głowami młodych.

"Kochane dzieci, budujcie swe życie na mocnym fundamencie, na wspólnej wzajemnej miłości, wierności Bogu i jego przykazaniom. Polecam Was Maryi – Matce Pięknej Miłości i z serca Was błogosławię na nową drogę życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Św."

„Niech Bóg wam błogosławi, Matka Boża otacza opieką, byście mieli szczęśliwą rodzinę i długie życie”.

"Drogie dzieci, Na drodze życia są światła i mroki, Raz szczęście jasne, raz smutek głęboki, Ale gdy razem się idzie we dwoje, Łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje. Więc błogosławimy was drogie dzieci, życząc wam szczęścia , radości i wiecznej miłości."

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszy

Tradycje związane z błogosławieństwem dla pary młodej w różnych krajach

Polska

W związku z tym że Polska jest krajem katolickim, to tradycje związane z błogosławieństwem pary młodej w dużej mierze czerpią ze sfery duchowej. Błogosławieństwo powinno być udzielone przez rodziców w domu panny młodej. Młodzi powinni uklęknąć przed rodzicami i poprosić o błogosławieństwo. Rodzice zaś, powinni pobłogosławić ich znakiem krzyża, pokropić wodą święconą i dać do ucałowania pasyjkę. Tradycje weselne jednak czasem przegrywają z nowymi trendami i zamiast u panny młodej, nowożeńcy proszą o błogosławieństwo rodziców już w kościele albo w innym miejscu. Ponadto, w związku z pogłębianiem się odchodzenia młodych ludzi od kościoła, coraz częściej błogosławieństwa mają charakter świecki.

Indie

W kulturze hinduskiej można wyróżnić dwie tradycje dotyczące błogosławieństwa pary młodej. Jedna, czyli rytuał naznaczenia, dotyczy jakby błogosławieństwa pana młodego, zaś rytuał henny, dotyczy pani młodej. Podczas rytuału naznaczania ojciec lub brat panny młodej umieszcza na czole pana młodego czerwony znak tzw. tilak na znak błogosławieństwa. Jest to również symbol odpowiedzialności przyszłego męża za swoją żonę oraz ich wspólne dzieci. Uroczystość przepełniona jest radosnymi tańcami i śpiewami, opowiadającymi historię pary młodej. W trakcie obrzędu obie rodziny wymieniają się także różnymi prezentami i podarunkami. Rytuał henny zaś, polega na dekorowaniu henną rąk i stóp panny młodej różnymi wzorami. Według wierzeń, takie zdobienie ciała ma przynieść szczęście i pomyślność małżeństwu.

Chiny

Według chińskiej tradycji, aby uzyskać błogosławieństwo, młody musi wraz w towarzystwie krewnych udać się do domu młodej i wręczyć jej rodzinie rekompensatę za utratę córki w postaci prezentów. Droga jednak nie jest łatwa, gdyż rodzina młodej przygotowała różne przeszkody aby utrudnić mu zadanie. Gdy pan młody dotrze do domu młodej, to wspólnie podają oni rodzicom herbatę, w taki sposób otrzymują ich zgodę na małżeństwo. Na ceremonię zaślubin składa się m. in. złożenie hołdu przodkom, modlitwa do Nieba i Ziemi oraz fajerwerki, gongi i palenie wycinanek mające zapewnić błogosławieństwo Nieba. Potem przychodzi czas na przyjęcie.

Turcja

W kulturze tureckiej, nie praktykuje się błogosławieństwa pary młodej, jednak uzyskanie oficjalnego pozwolenia na zawarcie małżeństwa ze strony rodziny panny młodej jest z nim równoznaczne. Mężczyzna, wraz z rodzicami oraz najstarszymi osobami z jego rodu składa w domu wybranki wizytę. Naturalnie spotkanie jest wcześniej zaplanowane i ustalone z gospodarzami, a jego cel jest wiadomy. Chłopak przynosi na spotkanie luksusowe czekoladki lub słodycze, aby rozmowa przebiegła pomyślnie. Wybranka zaś przygotowuje i częstuje wszystkich kawą. Następnie, ojciec chłopaka, lub poważany mężczyzna z jego rodziny, prosi o rękę dziewczyny. Zwykle rodzina młodej nie daje id razu odpowiedzi, tylko prosi o kilka dni namysłu. Zwlekanie z daniem odpowiedzi lub stawianie kandydatom pewnych warunków do spełnienia, ma na celu pokazanie, że ich dziewczyna jest wyjątkowa i zasługuje na wszystko, co najlepsze. Jeśli odpowiedź jest pozytywna to następuje danie słowa i zaręczyny, które mogą być w domu lub z rozmachem. Najważniejszym momentem jest założenie młodym obrączek połączonych czerwoną wstążką, którą, na znak dania słowa lub zaręczyn, przecina jeden z rodziców pary. Obrączki, w przeciwieństwie do kultury europejskiej, są zakładane dużo wcześniej niż w dniu ślubu.

 

Błogosławieństwo dla pary młodej a ceremonia ślubna

W starodawnych zwyczajach błogosławieństwo stanowi istotny element w ceremonii ślubnej. Jest to moment pożegnania młodej pary z dotychczasowym życiem na rzecz wspólnej drogi. Bazując na tradycji, powinno się ono odbywać w domu panny młodej. Coraz częściej jednak, błogosławieństwa zyskują bardziej świecki charakter niż religijny, i odbiegają od typowych tradycyjnych błogosławieństw. To nowożeńcy decydują o ich formie i miejscu. Część narzeczonych preferuje bardzo kameralną formę błogosławieństwa i decyduje się na nie, nawet na dzień lub kilka dni przed ceremonią ślubną. Wtedy, tylko wspólnie z najbliższymi osobami przeżywają ten wyjątkowy moment. Inne pary zaś, proszą o błogosławieństwo w kościele, przed rozpoczęciem zaślubin. Nie ma ściśle wyznaczonych reguł, dlatego też wkomponowanie błogosławieństwa w ceremonię ślubną zależy tylko i wyłącznie od preferencji i wizji pary młodej.

Podsumowanie

Błogosławieństwo to niezwykle ważny i emocjonujący moment dla pary młodej. Jest to nadanie kresu dotychczasowemu życiu na rzecz rozpoczęcia nowego we dwoje. Niezwykle istotne, są słowa użyte podczas błogosławieństwa. Mogą to być modlitwy i życzenia, które młoda para zapamięta na całe życie.

Najczęstsze pytania dotyczące błogosławieństwa dla pary młodej

Kto powinien udzielić błogosławieństwa na ślubie?

Według tradycji błogosławieństwa udzielają rodzice pary młodej, jednak w praktyce, robią to osoby które wychowały pana młodego i pannę młodą. Mogą to być na przykład dziadkowie. Ponadto, błogosławieństwa może udzielić więcej osób, na przykład zarówno rodzice jak i dziadkowie czy chrzestni.

Czy błogosławieństwo musi być religijne?

Błogosławieństwo wcale nie musi mieć charakteru religijnego. W dzisiejszych czasach, w związku z oddalaniem się młodych ludzi od kościoła, coraz bardziej popularne stają się błogosławieństwa świeckie.

Jakie są alternatywy dla błogosławieństwa dla pary młodej?

Młoda para decyduje o tym w jakiej formie i gdzie będzie przebiegało błogosławieństwo. Może ono przybrać charakter religijny jak i świecki. Może mieć poważną formę lub być humorystyczne. Wszystko zależy od podejścia. Ważne jest jednak, aby słowa wypowiedziane do młodych były prawdziwe i płynęły prosto z serca.